Voor wie?

Wij bieden hulp aan volwassenen vanaf 18 jaar binnen de basis-GGZ. De behandelingen zijn kortdurend en kunnen enkele gesprekken tot ongeveer 15 gesprekken omvatten.

Voorbeelden van klachten of problemen waarvoor wij u kunnen behandelen:

- U kampt met paniekaanvallen en durft zich niet goed meer in openbare situaties te begeven
- U voelt zich somber en verdrietig en kunt u moeilijk tot dingen zetten
- U voelt zich angstig in sociale situaties en gaat ze het liefst uit de weg
- U hebt een negatief beeld van uzelf
- U hebt een trauma meegemaakt en hebt als gevolg hiervan klachten zoals angst, concentratieproblemen en emotionele buien
- U hebt ADHD of een stoornis in het autistisch spectrum of vermoedt dit te hebben en wenst daar begeleiding bij

Uiteraard is deze lijst niet volledig en kunt u ook met andere klachten of problemen bij ons terecht. Wij maken bij de aanmelding een eerste inschatting of u bij ons aan het juiste adres bent.

Wanneer de huisarts inschat dat uw probleem of klacht ernstiger is dan dat past binnen de basis-GGZ zoals wij bieden, zal hij of zij u verwijzen naar een praktijk of instelling voor specialistische GGZ. Bij lichtere problematiek kan bijvoorbeeld de praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk of het maatschappelijk werk hulp bieden.