Vergoedingen


Richtlijnen

Een behandeling binnen de basis-GGZ wordt over het algemeen volledig vergoed vanuit de basisverzekering, wanneer wij als psychologenpraktijk een contract met deze zorgverzekeraar hebben afgesloten. Belangrijk om te weten is dat het eigen risico (minimaal 385 euro) eerst wordt aangesproken wanneer dit bedrag nog niet (volledig) besteed is aan andere medische kosten. Elk kalenderjaar wordt dit eigen risico opnieuw aangesproken.
Voor vergoeding is verder een verwijsbrief nodig van de huisarts, waarin vermeld is dat er een vermoeden is van het bestaan van een stoornis zoals beschreven in de DSM (handboek van psychische stoornissen). De behandeling wordt rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

Wanneer er bij u geen sprake is van een stoornis zoals beschreven in de DSM (òf er is sprake van een DSM-stoornis die niet vergoed wordt, zoals een slaapprobleem of aanpassingsstoornis), maar u wilt toch bij ons in behandeling komen, dan geldt het vaste tarief per sessie. De zorgverzekeraar vergoedt de behandeling in dit geval niet, wat betekent dat u het gehele bedrag zelf dient te betalen. Er bestaan echter bepaalde aanvullende verzekeringen die toch een tegemoetkoming bieden.

Soms zijn er uitzonderingen op de richtlijnen zoals boven beschreven. We adviseren u om te informeren bij uw zorgverzekeraar welke voorwaarden en vergoedingen er gelden voor psychologische hulp bij ons, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Contracten

Voor 2022 hebben wij met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.