Tarieven


Zorgprestatiemodel

Per 1 januari 2022 is een nieuw bekostigingsmodel in werking gegaan: het zorgprestatiemodel. Dit houdt in dat er per beroepsgroep, setting, duur en soort consult vaste bedragen zijn, die per consult kunnen worden gedeclareerd.

Tarieventabel 2022

Consulttype Tarief
Diagnostiek vanaf 5 minuten € 46,99
Behandeling vanaf 5 minuten € 36,72
Diagnostiek vanaf 15 minuten € 81,02
Behandeling vanaf 15 minuten € 65,60
Diagnostiek vanaf 30 minuten € 135,37
Behandeling vanaf 30 minuten € 112,45
Diagnostiek vanaf 45 minuten € 189,47
Behandeling vanaf 45 minuten € 159,85
Diagnostiek vanaf 60 minuten € 216,23
Behandeling vanaf 60 minuten € 188,94
Diagnostiek vanaf 75 minuten € 263,10
Behandeling vanaf 75 minuten € 232,32
Diagnostiek vanaf 90 minuten € 322,80
Behandeling vanaf 90 minuten € 283,96
Diagnostiek vanaf 120 minuten € 463,40
Behandeling vanaf 120 minuten € 416,39
Extern overleg kort tot 15 minuten € 22,18
Extern overleg lang vanaf 15 minuten € 67,62
Niet-basispakketzorg consult (niet vergoed door zorgverzekeraar) € 100,- per 60 minuten (dit is 85% van het maximale NZa-tarief)
Niet tijdig afgezegde afspraak (niet vergoed door zorgverzekeraar) € 50,-

Afhankelijk van de zorgverzekeraar en van het product kunnen wij 83-95% van deze maximumtarieven declareren.

Eigen risico

Hulp vanuit de basis-GGZ valt onder uw eigen risico. Dit verplichte eigen risico is een bedrag dat verzekerden moeten betalen als zij medische kosten maken. De zorgverzekeraar vergoedt dit bedrag niet. Voor 2022 gaat dit minimaal om een bedrag van € 385,-.