Tarieven


Zorgzwaarteproducten

Voor de basis-GGZ gelden vier zorgzwaarteproducten: Kort, Middel, Intensief en Chronisch. De maximumtarieven voor elk zorgzwaarteproduct zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza). Er geldt een vast tarief voor elk zorgzwaarteproduct. Welk product van toepassing is, wordt door ons als psycholoog ingeschat en na het eerste gesprek met u besproken.

Tarieventabel 2020

Zorgzwaarteproduct Tarief
Kort (gem. ca. 5 sessies) € 503,47
Middel (gem. ca. 8 sessies) € 853,38
Intensief (gem. ca. 12 sessies) € 1383,65
Chronisch (gem. ca. 11 sessies) € 1330,98
Transitie/ onvolledig traject * € 219,78
Onverzekerd product (niet vergoed door zorgverzekeraar) € 92,50 per sessie
Niet tijdig afgezegde afspraak (niet vergoed door zorgverzekeraar) € 45,00

Afhankelijk van de zorgverzekeraar en van het product kunnen wij 80-90% van deze maximumtarieven declareren.

*Transitiekosten gelden als na onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een DSM-stoornis waarvoor vergoeding van de zorgverzekeraar geldt. De cliënt wordt terugverwezen.

Eigen risico

Hulp vanuit de basis-GGZ valt onder uw eigen risico. Dit verplichte eigen risico is een bedrag dat verzekerden moeten betalen als zij medische kosten maken. De zorgverzekeraar vergoedt dit bedrag niet. Voor 2020 gaat dit minimaal om een bedrag van € 385,-.