Intake/diagnostiek

Wanneer u besluit bij ons in behandeling te gaan, is het eerste gesprek dat we voeren een intakegesprek. In dit gesprek stellen we u onder andere vragen over uw klachten, de omstandigheden en de manier waarop u als persoon hiermee omgaat of om bent gegaan. Met deze informatie kunnen we op een rij zetten wat er aan de hand is, hoe dat zo is gekomen en ook hoe uw manier van doen daar op van invloed is. We zullen als onderdeel hiervan ook een of twee korte vragenlijsten afnemen. Hierna wordt in overleg met u een behandelvorm gekozen (zie behandeling) en een inschatting gemaakt van de duur van de behandeling.