Evaluatie

Tussentijds en aan het einde van de behandeling wordt teruggeblikt op de behandeling: zijn we op de goede weg en sluit de manier waarop we bezig zijn goed aan bij wat u nodig hebt? Naast het gesprek hierover maken we gebruik van een vragenlijst die uw klachten en functioneren nader in beeld brengt. Wanneer dat nodig is, kan de behandeling bijgesteld worden.

De behandeling wordt afgerond als het aantal afgesproken sessies voldoende blijkt te zijn. Soms zijn er nog wat meer sessies nodig en kan de behandeling nog een tijdje worden vervolgd.

Als blijkt dat de hulp die wij kunnen bieden niet toereikend is, kunt u mogelijk verwezen worden naar een vorm van specialistische hulp, zoals de specialistische GGZ. Dit kunnen wij in de meeste gevallen rechtstreeks doen. In enkele gevallen hebt u hiervoor wederom een verwijzing nodig van de huisarts.