Behandeling

Er kan gebruik gemaakt worden van verschillende behandelvormen. Voorbeelden hiervan zijn kortdurende psychotherapie, cognitieve gedragstherapie en EMDR.

Kortdurende psychotherapie

Bij deze vorm van behandelen ligt de nadruk op de rol van uw persoonlijkheid en uw manier van omgaan met de problemen. U leert te zien wat redenen zijn waarom u doet zoals u doet. Tevens leert u alternatieve manieren om om te gaan met moeilijke situaties.

Cognitieve gedragstherapie

Bij cognitieve gedragstherapie staan uw manier van denken en handelen centraal. Kort gezegd: de manier waarop u situaties interpreteert heeft invloed op hoe u zich voelt en wat u doet. U leert uw gedachten bij te stellen en alternatieve manieren van handelen te ontwikkelen, zodat u minder last hebt van negatieve emoties.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

EMDR is een kortdurende behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. De gebeurtenis wordt bij deze methode, waarin meestal gewerkt wordt met oogbewegingen, ontdaan van de sterke emotionele lading, waardoor deze veel minder belemmerend werken op het functioneren. Deze methode kan soms in korte tijd zeer doeltreffend zijn.
Meer informatie over EMDR kunt u terugvinden op de website van Vereniging EMDR Nederland: www.emdr.nl


Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

ACT is een nieuwe vorm van gedragstherapie waarbij mensen leren om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (acceptance), zodat ze kunnen blijven investeren in de dingen die ze ├ęcht belangrijk vinden (commitment). Deze vorm van therapie is bewezen effectief voor o.a. de depressieve stoornis, verschillende angststoornissen, dwangstoornis en chronische pijn, maar wordt ook ingezet buiten de GGZ ter vergroting van het algemeen welzijn.